Polecamy
Góry sowie
Kompleks Osówka
Walim
Zagórze Śląskie
Zamek Książ
Arboretum w Wojsławicach
Palmiarnia Wałbrzych
Szczawno Zdrój
Bagieniec
Skansen w Jaworzynie
Kościół Pokoju
Pałac w Kraskowie
Muzeum Przemysłu
Czerwony Baron
Inne ciekawe miejsca

Ciekawe miejsca

 

Zmotoryzowanym polecamy zwiedzenie całej Kotliny Kłodzkiej z zespołem najstarszych i najpiękniejszych uzdrowisk: Lądek Zdrój, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój i Kudowa Zdrój. W Międzygórzu można zobaczyæ największy po tej stronie Sudetów wodospad Wilczki oraz Ogród Bajek. W Kletnie , niedaleko Stronia ¦ląskiego można zobaczyæ największą w Sudetach i najpiękniejszą w Europie Jaskinię Nied¼wiedzią. Wracając nie można ominąæ Gór Stołowych i zobaczyæ przeróżne, niekiedy bardzo dziwne formy skalne.

Bielawa - ponad 30 tysięczne miasto u położone u stóp Gór Sowich. Rozwinęło się jako ośrodek tkacki. W roku 1844 wybuchł tu, krwawo stłumiony bunt tkaczy. W czasie wojny istniały tu dwie filie obozu Gross-Rosen, których wię¼niów upamiętniono pomnikiem. Ponad to w mieście zobaczyæ można przykłady architektury renesansowej i barokowej. Funkcjonuje tu także aquapark.

Dzierżoniów - duże, prawie 40 tysięczne miasto zlokalizowane w Kotlinie Dzierżoniowskiej. Podobnie jak innych miast okolicy także i jego historia wiąże się z tkactwem, które rozwijało się tu z przerwami od koñca XIV wieku do czasów współczesnych. W roku 1813, w czasie zawieruchy napoleoñskiej król Prus Fryderyk III oraz car Rosji Aleksander I podpisali tu porozumienie.
Ciekawymi obiektami w Dzierżoniowie są przede wszystkim w częsci zachowane mury obronne pamietające dawnych budowniczych i właścicieli, czyli ksiażąt świdnicko-jaworskich, a także liczne zachowane kamienice w pobliżu rynku, pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku. Ponad to istnieją cztery kościoły: św. Jerzego z barokowym ołtarzem, gotyki kościół cmentarny, kościół Augustianów z XIV wieku oraz neoklasycystyczny z koñca wieku XVIII. Warto także nadmieniæ, że w Dzierżoniowie, podobnie jak w wielu okolicznych miastach, funkcjonowała filia obozu Gross-Rosen.

Nowa Ruda - miasto obecnie 26 tysięczne, powstałe w XIII w. w pobliżu miejsc bogatych w eksploatowaną już wówczas rudę żelaza. W wiekach XVI - XIX, po wyczerpaniu zasobów rudy żelaza miasto stało się centrum sukiennictwa i płóciennictwa. Z koñca tego okresu pochodzą także zabytkowe domy płócienników z charakterystycznymi podcieniami. W mieście można także zwiedziæ Muzeum Górnictwa, zobaczyæ Ratusz z XVII wieku i renesansowy pałac z 1593 roku.

Pieszyce - 11 tysięczne miasto u podnóża Gór Sowich. Powstało jako osada tkacka w XIII w. i w tym kierunku rozwijała się przez następne stulecia. W 1844 roku nie ominął Pieszyc bunt tkaczy. W czasie wojny funkcjonowała tu filia obozu Gross-Rosen, w której więziono kobiety.
W mieście warto zobaczyæ znajdujący się w centrum renesansowy pałac z XVI wieku, przbudowany w XVIII wieku na barokową rezydencję oraz resztki otaczającego go parku. Ponad to ciekawym obiektem jest kosciół św. Jakuba pochodzący z XIV wieku, z licznymi renesansowymi i barokowymi nagrobkami oraz polichromiami.

Mniejsze miejscowości takie jak Walim, Rzeczka, Sokolec czy Potoczek są interesujące przede wszystkim ze względu na funkcjonujące w nich wyciągi i utrzymywane stoki narciarskie.


Wielka Sowa (1015 m)
- najwyższy szczyt Gór sowich i calych sudetów ¦rodkowych. Na szczycie obsadzonym kosówką kamienna wieża widokowa, z której podziwiaæ można prawie cały Sudety i Nizinę ¦ląską. Wejście na wieżę jest płatne. Na wierzchołek prowadzą liczne znakowane szlaki turystyczne: zielony z Nowej Rudy, żółty Walim - Pieszyce, czerwony (im. Orłowicza) oraz niebieski z Zagórza ¦ląskiego.


Przełęcz Jugowska (805 m)
- znaczne obniżenie w grzbiecie Gór Sowich, z którego można podziwiaæ panoramy Gór suchych i Wzgórz Włodzickich. Przez przełęcz przbiega droga łacząca Dzierżoniów z Nową Rudą oraz spotykają się szlaki turystyczne czerwony (im. Orłowicza) i zielony Ludwikowice Kłodzkie - Pieszyce. W pobliżu znajduje się także wyciąg narciarski i schronisko "Zygmuntówka".


Kalenica (964 m)
- kulminacja w środkowej części Gór Sowich z bezpłatną stalową wieżą widokową. Szczyt pokrywa rumowisko skalne, na którym rośnie objęty rezerwatem "Bukowa Kalenica" skarłowaciały las bukowy. Przez szczyt przebiega czerwony szlak z Przełęczy Jugowskiej.


Niemieckie obiekty militarne
- powstały podczas II wojny światowej; prace nad nimi rozpoczęła w 1943 roku ¦ląska Wspólnota Przemysłowa S.A., a siłę roboczą stanowili robotnicy przymusowi. W roku 1944 budowę pod kryptonimem "Riese" ("Olbrzym") przejęła organizacja Todt. Do katorżniczej pracy zmuszono wię¼niów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, którego filię zlokalizowano na obszarze budowy. Prace prowadzono równolegle w co najmniej siedmiu kompleksach: "Rzeczka", "Jugowice Górne", "Włodarz", "Osówka", "Soboñ", "Sokolec" i "Książ". Planowane przeznaczenie obiektów nie jest do koñca pewne. Prawdopodobnie miała tu byæ zlokalizowana kolejna głowna kwatera Hitlera, bąd¼ też fabryki zbrojeniowe.


Kompleks "Rzeczka"
- zlokalizowany jest na zboczach skalistego wzgórza (653 m) leżącego na zachód od drogi Walim - Rzeczka. W wydrążonej w gnejsach części podziemnej zinwentaryzowano 3 sztolnie o łącznej długości 500 m. Częśæ naziemna jest słabo zachowana i stanowią ją głównie fundamenty pod urządzenia budowlane i magazyny oraz resztki torowiska. Sztolnie są udostępnione do zwiedzania.


Kompleks "Jugowice Górne"
- znajduje się na zboczach Działu Jawornickiego (623 m) we wsi Jugowice Górne. Cześæ podziemna, wydrążona w gnejsach, składa się z 6 sztolni. Zinwentaryzowano jedynie wyrobisko o długości 500 m. Dalsze prace uniemożliwił zawał i stalowe drzwi. Cześæ naziemna jest słabo rozbudowana. Zobaczyæ można jedynie hałdy i fundamenty zabudowañ.


Kompleks "Włodarz"
- położony jest na północno-wschodnich stokach Włodarza (811 m). Na częśæ podziemną, drążoną w skale gnejsowej, składają się liczne sztolnie i hale o łącznej długości 3000 m (dotąd zinwentaryzowanych). Ze względu na zawały chodniki są podtopione. Cześæ naziemna jest rozbudowana. W jej skład wchodzi droga łącząca "Włodarz" z innymi obiektami, elementy torowiska kolejki wąskotorowej, a także fundamenty magazynów i zbiornik wodny z ujęciami.


Kompleks "Osówka"
- zlokalizowany na wschodnich i południowych stokach Osówki (716 m). Wykonana w skale gnejsowej cześæ podziemna składa się z trzech sztolni, w których zinwentaryzowano 1700 m chodników. W sztolni 2 występuje zawał uniemożliwiający dalszą penetrację. Cześæ naziemna jest bardziej rozbudowana niż w pozostałych kompleksach. W jej skład wchodzą m.in.. żelbetonowe budowle o nazwach "Kasyno" i "Siłownia". Kompleks jest udostępniony do zwiedzania.


Kompleks "Soboñ"
- znajduje się kilkaset metrów na północ od wsi Zimna, na zachodnich i południowych zboczach Sobonia (713 m). Zinwentaryzowano 3 sztolnie o łącznej długości 700 m wykute w skale gnejsowej. Na powierzchni odnaleziono ślady świadczące o przygotowaniu terenu pod zabudowę.


Kompleks "Sokolec"
- położony na zboczach Gontowej (717 m) na południowy-zachód od Sokolca. Składa się z wyrobisk drążonych w piaskowcu. Do tej pory zinwentaryzowano 750 m chodników. Pracę utrudniał zły stan górniczy wyrobisk. Cześæ naziemna to przede wszystkim pozostałości po pracach przygotowawczych pod zabudowania oraz fragmenty muru oporowego osłaniającego drogę dojazdową.