Polecamy
Góry sowie
Kompleks Osówka
Walim
Zagórze Śląskie
Zamek Książ
Arboretum w Wojsławicach
Palmiarnia Wałbrzych
Szczawno Zdrój
Bagieniec
Skansen w Jaworzynie
Kościół Pokoju
Pałac w Kraskowie
Muzeum Przemysłu
Czerwony Baron
Inne ciekawe miejsca

Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu

Muzeum Przemysłu i Techniki w WałbrzychuMuzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu powstało na bazie jednego z najatrakcyjniejszych w Europie kompleksów przemysłowych. Znajdujące siż tutaj urządzenia słuące do wydobywania wżgla, tak długo były eksploatowane, e siłą rzeczy stały siż zabytkami. Naleą do nich miżdzy innymi szyby górnicze, maszyny i inne elementy kopalni.

Muzeum zostało usytuowane na terenie byłej kopalni wżgla kamiennego "Julia", której początki siżgają roku 1770. Wiele ze stojących tutaj budowli pochodzi z II połowy XIX wieku, jak na przykład nadszybia, które uytkowane były do koñca kopalni. W 1990 roku decyzją ówczesnego Ministra Przemysłu wałbrzyskie kopalnie postawione zostały w stan likwidacji. Piżæ lat później swoje podwoje otworzyło Muzeum Przemysłu i Techniki, które obecnie w swych zbiorach posiada kilka tysiżcy eksponatów i pomocy muzealnych oraz bibliotekż z blisko tysiącem woluminów.

Głównymi elementami zespołu muzealnego stanowią stalowe wiee szybów "Julia" i "Sobótka", które górują nad muzeum. Zostały one zbudowane na przełomie XIX i XX wieku, a osadzone na kilkadziesiąt lat starszych wieach szybowych. W skład zespołu wchodzą take budynki, gdzie oczyszczano wżgiel oraz kotłownie, warsztaty, lampownia, łaźnia i pomieszczenia biurowe. Czżścią tego zespołu jest od niedawna równie Lisia Sztolnia.

Muzeum Przemysłu i Techniki w WałbrzychuTrasa zwiedzania wiedzie poprzez zabytkowe budynki do wyrobisk podziemnych, gdzie zgromadzono ciekawą ekspozycjż ilustrującą pracż górników i historiż wydobycia wżgla na tym terenie. Prezentowane są równie rónego rodzaju maszyny do pozyskiwania wżgla i jego transportu najpierw do szybu, a później na powierzchniż. Dwugodzinne zwiedzanie odbywa siż z przewodnikiem, wejścia o godz. 9.00 i 11.00. Dla grup moliwe jest uzgodnienie innych godzin zwiedzania. Muzeum jest czynne od wtorku do soboty.

 

Zwiedzanie: od wtorku do soboty w godz. 9.00 - 15.00

Trasa dostżpna tylko z przewodnikiem, wejścia o godz. 9.00, 11.00 i 13.00

Ceny biletów wstżpu: normalny 6 zł. ulgowy 3 zł.
Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszą rezerwacjż telefoniczną.
Dla grup zagranicznych istnieje moliwośæ zaangaowania tłumaczy za dodatkową opłatą.
Trasa turystyczna nieprzygotowana dla osób niepełnosprawnych.
Wejście w obuwiu turystycznym.
Czas zwiedzania: ok. 1,5 godz.

Trasa turystyczna w MPiT obejmuje:


Tekst pochodzi z seriwsu naszesudety.pl zdjżcia z serwisu wroclaw.hydral.com.pl